Bài viết cảm nghĩ về trung tâm 9

Thời gian thấm thoát trôi nhanh

Trung tâm thành lập đã năm năm rồi

Mỗi năm mỗi kỷ niệm vui

Gom góp mỗi chút đong đầy tình thân

Năm nay sự kiện tưng bừng

Chào mừng dịch vụ đã tròn năm năm

Mặc dù còn những lo toan

Chỉ cần đoàn kết một lòng vượt qua

Chúc cho dịch vụ thăng hoa

Trong những năm tới chỉ toàn thành công

(Nguyễn Kim Nhàn – Phòng TCKT)

       

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply