Hội thi vệ sinh tay ngoại khoa

Nhằm củng cố kiến thức và nâng cao hơn nữa ý thức của nhân viên y tế trong việc tuân thủ nguyên tắc vệ sinh tay khi thăm khám và điều trị cho bệnh nhân hạn chế nhiễm trùng bệnh viện, góp phần tăng cường công tác KSNK trong Bệnh viện. Xây dựng văn hóa “Vệ sinh tay” và “An toàn cho người bệnh và chính mình”.

Bệnh viện tổ chức “Hội thi vệ sinh tay ngoại khoa” cho các nhân viên y tế trong toàn Bệnh viện.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply